Người Hỏi : Phương - Hoà Bình Tiêu Đề : Thủ tục mua bán căn hộ chung cư chưa được bàn giao

Câu Hỏi :

Hỏi:     Tôi đã ký hợp đồng mua bán hộ chung cư với chủ đầu tư nhưng nhà chưa được hoàn thiện (chưa bàn giao). Nay tôi muốn bán căn hộ này thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Trả Lời :

Nhà ở nói trên được coi là nhà ở hình thành trong tương lai. Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đã có hợp đồng mua bán nhà ở (hợp đồng) với chủ đầu tư và nhà ở chưa được bàn giao, thì thủ tục được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 1/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở như sau:

Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng để cơ quan công chứng chứng nhận theo mẫu quy định. Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định, một trong hai bên theo thỏa thuận nộp bản sao các giấy tờ gồm văn bản chuyển nhượng hợp đồng; bản sao biên lai nộp tiền góp vốn, tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư và bản sao hợp đồng ký với chủ đầu tư cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập thì phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế.

Sau khi đã nộp thuế theo quy định, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng nộp một bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hợp đồng gồm: Bản sao biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ chứng minh về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế; bản sao hợp đồng ký với chủ đầu tư và bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã có chứng nhận của công chứng để chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng này.

Trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và giao lại cho bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư không được thu bất kỳ một khoản phí nào từ việc chuyển nhượng hợp đồng này. Kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì chủ đầu tư chấm dứt giao dịch với bên chuyển nhượng hợp đồng và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lần cuối (là tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở) được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.