Người Hỏi : Nguyễn Thị Hằng - Hà Tiêu Đề : Trình tự thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP

Câu Hỏi :

Hỏi:      Tôi đang sử dụng một ngôi nhà tại Hà Nội thông qua việc nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà và ngôi nhà này thuộc sở hữu Nhà nước. Tôi được biết, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có thể được bán lại cho người đang thuê.

Xin hỏi, trường hợp của tôi có được mua lại ngôi nhà này không? Nếu được, tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Trả Lời :

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 4 Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội - ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND thành phố Hà Nội thì: Khi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được sử dụng thông qua việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà mà được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận hiện không có tranh chấp thì bên bán làm thủ tục hợp thức hoá, đồng thời với việc bán nhà, không phải ký lại hợp đồng thuê nhà.

Theo khoản 1 Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước cho người đang ở thuê ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB nêu trên thì hồ sơ của người mua nhà gồm có:

- 2 đơn mua nhà (theo mẫu)

- 2 bản sao hộ khẩu (có chữ ký và tên người đối chiếu bản chính khi tiếp nhận hồ sơ); giấy xác nhận hộ khẩu tập thể đối với sĩ quan, công nhân viên quốc phòng tại ngũ được phân phối nhà.

- 2 bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ và chồng chủ hợp đồng thuê nhà.

- Hợp đồng thuê nhà (bản chính + 2 bản photo); quyết định phân nhà hoặc xác nhận phân phối nhà của cơ quan.

- Giấy xác nhận năm công tác theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ của các thành viên trong Hợp đồng thuê nhà (hoặc trong cùng hộ khẩu tại nơi có nhà bán) (bản chính).

- Giấy xác nhận chính sách người có công được hỗ trợ tiền sử dụng đất (nếu có) khi mua nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ (bản chính).

- Các giấy tờ khác (nếu có) liên quan tới việc mua nhà của từng trường hợp cụ thể.

Do đó,  trường hợp của bạn, nếu được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận là không có tranh chấp, thì bạn cũng thuộc đối tượng được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và khi mua, bạn  phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định như trên.