Cảnh báo lừa đảo sau vụ mất 3000 phôi sổ đỏ Cảnh báo lừa đảo sau vụ mất 3000 phôi sổ đỏ  Cục Đăng ký đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương, đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, ... (23/08/2017 - 8:04 57 AM)
Sai phạm của công chứng Việt Nam Sai phạm của công chứng Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phải thốt lên (31/07/2014 - 3:20 57 PM)
7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ... 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ... Sẽ có 7 trường hợp không được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của... (23/08/2017 - 8:09 04 AM)
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng tại Hà Nội Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng tại Hà Nội Địa chỉ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

(01/11/2013 - 8:56 33 AM)
1
2 3 4 5 Tiếp Cuối