Chuyện cười 1

Răng nói với Lưỡi:

 - Tao mà phập nhẹ xuống 1 cái chắc là mày đau lắm nhờ       

 Lưỡi trả lời:

 - Tao mà lỡ lời với ai đấy thôi là 32 thằng đàn em của mày rụng hết đấy con ợ

 Mồm chen vào:

 - Còn tao mà mở mồm nói dại thì 2 thằng chúng mày lẫn vào nhau là cái chắc

 Não kết thúc chiến tranh:

 - Im mẹ chúng mày đi ko tao lao đầu vào tường chết cả lũ bây giờ =))