Cuối năm 2012, sẽ cấp phát hộ chiếu điện tử

Dự án hộ chiếu điện tử sẽ tiến hành trong 4 năm từ 2011-2014. Năm 2011 là giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất sản xuất phôi. Đến cuối năm 2012 có thể sẽ cấp phát hộ chiếu điện tử cho hoạt động xuất nhập cảnh.

 

Dự kiến năm 2011, công dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu điện tử thay vì hộ chiếu thường như hiện nay. Mục tiêu đến năm 2015 sẽ đạt 100% sử dụng hộ chiếu điện tử. Vậy việc triển khai cấp hộ chiếu điện tử sẽ phát huy tác dụng như thế nào trong thực tế.

 

PV Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để hiểu rõ hơn về công tác này.

 

** Hiện nay, Chính Phủ đã phê duyệt đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử tại Việt Nam. Vậy xin ông cho biết, mục đích và ý nghĩa của việc cấp hộ chiếu điện tử này?

 

Trước hết phải khẳng định một điều là việc cấp hộ chiếu điện tử thay cho hộ chiếu thường không phải là do loại hộ chiếu đang sử dụng có khuyết điểm. Hộ chiếu Việt Nam hiện nay rất tốt và có thể nói tốt hơn hộ chiếu của một số nước trên thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn y cao.

 

Ở trong nước, chúng tôi chưa thấy hộ chiếu đang lưu hành bị làm giả nhưng thực tế trên thế giới có hộ chiếu tốt hơn hộ chiếu của Việt Nam nhưng vẫn bị làm giả bằng công nghệ cao. Cho nên các nước kiến nghị phải sản xuất và cấp hộ chiếu điện tử để chống làm giả.

 

Hơn nữa, tại một số nước, trong quá trình xét, cấp Visa, kiểm soát khách xuất nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu, nếu sử dụng hộ chiếu điện tử thì việc đi lại dễ dàng hơn bởi họ tin tưởng vào hộ chiếu đó.

 

** Xin ông cho biết ưu và nhược điểm của hộ chiếu điện tử so với hộ chiếu thông thường hiện nay?

 

Hộ chiếu điện tử có gắn một chíp điện tử trong đó có chứa những thông tin đặc biệt về sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu. Vì vậy, hộ chiếu điện tử rất khó làm giả. Nếu có bị làm giả thì rất dễ xác định được.

 

Bởi vậy, việc kiểm soát ở cửa khẩu dễ dàng hơn, có thể sử dụng cửa tự động (autogate) để kiểm soát.

 

Tuy nhiên, hộ chiếu điện tử phải áp dụng công nghệ cao và áp dụng các phương tiện tốt để kiểm soát, để sản xuất và cấp phát cho nên giá thành cao.

 

Hiện, Chính Phủ chỉ đạo Bộ tài chính phối hợp với cơ quan chức năng xác định giá hợp lý để đảm bảo việc sản xuất, cấp phép, không để ảnh hưởng lớn đến người sử dụng.

 

** Thưa ông, cùng với việc chuẩn bị cấp hộ chiếu điện tử và việc áp dụng bỏ tờ khai xuất nhập cảnh cho mọi hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 15/11/2010 sẽ mang lại lợi ích gì?

 

Một khi ta đã cấp phép hộ chiếu điện tử và bỏ tờ khai cho khách xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu thì hành khách sẽ được lợi rất nhiều. Họ không phải làm các thủ tục nhiều như trước đây, cho nên việc đi lại qua các cửa khẩu dễ dàng, tâm lý thoải mái và việc giải phóng khách ở các cửa khẩu cũng tốt hơn, nhanh hơn. Như vậy hành khách sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

 

Tất nhiên, khi bỏ tờ khai xuất nhập cảnh thì cơ quan quản lý sẽ có khó khăn. Nhưng để phục vụ hành khách tốt hơn và để thực hiện cải cách hành chính thì chúng tôi vẫn quyết định bỏ và sẽ sử dụng biện pháp khác để đảm bảo công tác quản lý.

 

** Vậy sang năm 2011, chúng ta đã có thể cấp hộ chiếu điện tử được chưa, thưa ông?

 

Thực ra, theo quyết định của Chính Phủ thì dự án hộ chiếu điện tử sẽ tiến hành trong 4 năm từ 2011-2014 và được chia làm 2 giai đoạn.

 

Giai đoạn 1 là 2 năm đầu, giai đoạn 2 là 2 năm sau. Năm 2011 chúng tôi nghĩ là chưa thể cấp được bởi giai đoạn đầu là giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất để sản xuất phôi.

 

Theo dự kiến thì bắt đầu giai đoạn 2 hoặc cuối giai đoạn 1 mới cấp phát hộ chiếu điện tử cho người dân. Nghĩa là khoảng cuối năm 2012 thì có thể sẽ cấp phát hộ chiếu điện tử./.

 

   sưu tầm.

 

Tin Khác Đã Đăng