Phòng Công Chứng Số 7 Thành Phố Hà Nội

Địa Chỉ : Số 23 phố Hà Cầu - phường Phú La - quận Hà Đông - TP Hà Nội

Điện Thoại: 0936.263.347 - Fax :

Website : http://congchung7.com ; http://congchung7.vn